Obračun komunaliija

Prije svega Gro cijene Legalizacije zavisi od naknade za komunalno opremanje  zemljšta u Opštini u kojoj se nalazi Nekretnina i da li ste gradili na svom zemljištu..

Izračun Legalizacije

Na karti ili iz pisane opštinske odluke odredite u kojoj se zoni nalazi Vaša Nekretnina

Pomnožite cijenu za Zonu u kojoj je Vaša nekretnina sa površinom Nekretnine – bruto ili neto, pogledajte kako je Opština odlučila u svojoj odluci, npr kod Budve i Rožaja naknada se plaća za bruto površinu. O visini naknade za opremanje gradjevinskog zemljišta po m2– pročitajte lokalne odluke koje imate na sajtu.) Označite tu vrijednost sa A

Ukoliko je Vaša nekretnina na u nekoj od primorskih Opština pročitajte i Zakon o regionalnom snadbijevanju – član 22 (+1% predračunske vrijednosti investicije utvrđene na bazi tržišnih cijena).  Označite tu vrijednost sa B. Ukoliko  Vaša Nekretnina nije u primorskoj Opštini neka je B=0

Komisija za procjenu će Vam procijeniti zemljište (može se otplatiti u 240 rata za objekte primarnog stanovanja, u 120 rata za ostale objekte). – Označite tu vrijednost sa C. Ukoliko se izgradili nelegalni objekat na vašem zemljištu  C=0.

Geodetski elaborat – cijena premjera -označite je sa D

Ovjera Izjave vlasnika objekta stanovanja neto površine do 200m2, ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Notara – napomena web sajta), da je odgovoran za stabilnost i sigurnost objekta, kao i za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta – cijenu ovjere označite sa E

Projekat izvedenog stanja za bespravni objekat veći od neto 200m2 uradjen od strane Privrednog društva licenciranog za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja – cijenu označite sa F

Izvještaj i izjava revidenta o pozitivnoj reviziji projekta izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2 – cijenu označite sa G

Analiza i izjava privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu, u skladu sa ovim zakonom – cijenu označite sa H

Izjava privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine preko 500m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu i izjavu revidenta da je objekat stabilan I siguran za upotrebu -cijenu označite sa I

Ukoliko nemate neku od gore navedenih stavki u formuli stavite 0

Dakle za konačni obračun imate:

Ukoliko  je Vaš nelegalni objekat do 200m2 i služi kao Objekat osnovnog stanovanja CL (Cijena Legalizacije ) je:

CL = (A +A X 0,025)+B+C+D+E       (A X 0.025) –uvećanje 2.5% za nelegalni Objekat osnovnog stanovanja kada plaćate jednokratno naknadu tj odjedanput.

Ukoliko ne plaćate odjedanput moguće je maksimalno izvršiti plaćanje na 240 rata za gore navedeni objekat.

Ukoliko želite da otplatite komunalije na 240 rata za Vaš nelegalni Objekat osnovnog stanovanja do 200m2 tada je

CL = (A +A X 0,2)+B+C+D+G          (A X 0.2) –uvećanje 20% kada plaćate u 240 rata

Ukoliko  Vaš nelegalni objekat ne služi kao objekat osnovnog stanovanja CL je:

CL = (A +A X 0,05)+B+C+D+G          (A X 0.2) –uvećanje 5% za sekundarni objekat kada plaćate jednokratno naknadu

Ukoliko  Vaš nelegalni objekat ne služi kao objekat osnovnog stanovanja CL je:

CL = (A +A X 0,05)+B+C+D+G          (A X 0.2) –uvećanje 20% za sekundarni objekat kada plaćate u 120 rata

Ukoliko je Vaš objekat preko 200m2 tada da gornje formule dodajte –E+F+G

Ukoliko je Vaš objekat do 500m2 na gornje formule dodajte  -E+H

Ukoliko je Vaš objekat preko 500m2 na gornje formule dodajte  -E+I

Izračunom gornjih tabela dobili ste Gro troškova.

Ostale potvrde koje su Vam potrebne:

O broju članova porodičnog domaćinstva, o prebivalištu u mjestu u kojem je izgradjen bespravni objekat, kao i potvrda da vlasnik i članovi porodičnog domaćinstva na teritoriji Crne Gore ne posjeduju drugi stambeni objekat odnosno stambenu jedinicu podobnu za upotrebu

Ukoliko je Zemljište na koje se nalazi Vaša Nekretnina dio veće Opštinske / Državne parcele prvo je potrebno da vam ovlašćena Geodetska organizacija odvoji/pocijepa dio te parcele u skladu sa Dup-om ako isti postoji. U obračunu gore označili smo sa D cijenu izrade geodetskog elaborata.

Ukoliko ste odradili Geodeziju prelazite na sljedeće korake opisane u Zakonu. Zakonom su predviđeni sljedeći Obrasci koje imate na stranici Zakoni i propisi:

error: Kopiranje sadržaja sa ovoga sajta je zabranjeno. Svako kopiranje je kršenje prava